Velkommen til Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb er en av 66 klubber i Norgesunionen   som er tilsluttet Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som arbeider for menneskerettigheter for alle og for å bedre kvinners og barns livssituasjon.

Soroptimist International har rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.

Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb hadde 30 års jubileum2018.

Klubben har møte en gang i måneden.

Andre tirsdag i måneden, møtes vi på Nordstrandhuset kl 19 - 21.30 til et spennende foredrag og inspirerende diskusjoner.

Klubbens e-post er oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima