Velkommen til Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb er en av 66 klubber i Norgesunionen   som er tilsluttet Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som arbeider for menneskerettigheter for alle og for å bedre kvinners og barns livssituasjon.

Soroptimist International har rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Her kan du lese mer om Europaføderasjonen/SIE.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb hadde 35 års jubileum2023.

Klubben har møte en gang i måneden.

Andre tirsdag i måneden, møtes vi på Nordstrandhuset kl 19 - 21.30 til et spennende foredrag og inspirerende diskusjoner.

Klubbens e-post er oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb på adressen oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no, så vil vi ta kontakt.

Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima