Vennskapsklubber

Våre vennskapsklubb er:

Easter Ross Soroptimistklubb, Skottland, UK

En av klubbmedlemmene, utnevnt av styret, holder kontakten med vennskapsklubbene.