Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb

Velkommen til Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen tilsluttet Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som arbeider for menneskerettigheter for alle og for å bedre kvinners og barns livssituasjon. Soroptimist International har rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb er den yngste klubben i Oslo og ble stiftet 5.november 1988.

Vi feiret 25 år 26. oktober 2013, sammen med de to andre Oslo-klubbene som fylte henholdsvis 40 år og 80 år.

Medlemmene har ulik yrkesbakgrunn. Klubben har 10 møter pr. år.

Klubben har sine møter 2. tirsdag i måneden på Nordstrandhuset, Nordstrandsveien 30, kl.19.00-21.30.

Møtene starter med et aktuelt foredrag, fortsetter med klubbsaker. Siste del av møtet har vi 5.minutts innlegg av ett medlem, samt diktlesing.

I forkant av møtet serveres kaffe og en kake. Hvis du er interessert i å delta på ett eller flere møter som gjest kan du ta kontakt med en i styret. 

Vår e-mailadresse er oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no