Prosjekter

Våre mål

Soroptimist International (SI) fastsetter hvert fjerde år programområder med mål som alle deler av organisasjonen (SI, Norgesunionen og enkeltklubber) forplikter seg til å arbeide mot.

I perioden 2011- 2015 skal SI arbeide for å bedre kvinners og jenters livssituasjon gjennom utdanning, myndiggjøring og personlig utvikling.

Disse målene er tuftet på FNs bærekraftsmål.

Alle prosjekt i soroptimistenes regi er hjelpeprosjekt som rettet mot skole, utdanning, selvstendiggjøring av jenter og kvinner, i tillegg til aktivt arbeid mot menneskehandel og prostitusjon.

Klubben vår har egne prosjekter i inn- og utland, som vi vi følger opp moralsk, praktisk og økonomisk.

I tillegg støtter klubben Soroptimist International  sine prosjekt  økonomisk.

Klubben støtter også  Norges-unionens prosjekt økonomisk.