Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb har klubbmøte en gang i måneden , med ulike tema og foredrag av interne og eksterne foredragsholdere

Klubben har sine møter 2. tirsdag i måneden på Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30. kl 19.00 -21.00. Møtene starter med sosial sammenkomst og programmet starter kl 19.30 med foredrag. Vi fortsetter med klubbsaker hvor dagsaktuelle temaer diskuteres. I tillegg har vi har vi 5 - minutters innlegg av et medlem, samt diktlesing.

I forkant av møtet serveres kaffe og en kake. Hvis du er interessert i å delta på ett eller flere møter som gjest kan du ta kontakt med en i styret.  Vår e-mailadresse er oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no