Handlingsplan Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb

Handlingsplanen for klubben er utarbeidet i samsvar med Norgesunionens fire satsingsområder for perioden 2011-2015. Planen er klubbens "styringsverktøy".

De fire satsingsområdene er:

1. Synlighet

2. Rekruttering

3. Kommunikasjon

4. Prosjektarbeid

Her finner du vår handlingsplan 2014-2015