Hva gjør vi?

Våre mål

Soroptimist International (SI) fastsetter programområder med mål som alle deler av organisasjonen (SI, Norgesunionen og enkeltklubber) forplikter seg til å arbeide mot.

I perioden 2022- 2026 skal SI arbeide for å bedre kvinners og jenters livssituasjon gjennom utdanning, myndiggjøring og personlig utvikling.

Disse målene er tuftet på FNs tusenårsmål (bærekraftsmål)

Alle prosjekt i soroptimistenes regi er hjelpeprosjekt som rettet mot skole, utdanning, selvstendiggjøring av jenter og kvinner, i tillegg til aktivt arbeid mot menneskehandel og prostitusjon.

Klubben støtter prosjekter i inn  -  og utland, som vi vi følger opp moralsk, praktisk og økonomisk.

I tillegg støtter klubben Soroptimist International  sine prosjekt  økonomisk.

Klubben støtter også  Norgesunionens prosjekt økonomisk, blant annet Utdanningsfondet hvor kvinner kan søke støtte til utdanning.