Bli medlem i Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb eller en annen klubb i Norgesunionen

Ta kontakt med en i styret i Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb eller send en mail med dine spørsmål til styret i klubben.

Som medlem av en soroptimistklubb får du:

Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling

Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland

Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden

Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø

Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

Kontaktadresse: oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no.