Håndbok 2015

Her finner du informasjon om klubbens organisering og regler

Håndboken inneholder kapitler om;

* formålsparagraf

* kjerneverdier

* klubbstyre - roller og oppgaver

* alle tillitsverv

* generalforsamling/årsmøte

* planlegging og drift

* øvrige retningslinjer