Håndbok

Her finner du informasjon om klubbens organisering og regler

Håndboken  inneholder kapitler om;

* formålsparagraf

* kjerneverdier

* klubbstyre - roller og oppgaver

* alle tillitsverv

* generalforsamling/årsmøte

* planlegging og drift

* øvrige retningslinjer

Håndbok 2024 finner  medlemmer ved å logge seg inn på klubbens hjemmeside via Soroptimist Norway , med brukernavn og passord