Aktiviteter

Aktiviteter er tiltak for å samle inn midler til klubbens prosjekt

Slike aktiviteter kan være: konserter, utlodninger, åpne møter, motevisning, auksjoner.