Tillitskvinner 2019-2020

 

Oslo-Nordstrand  soroptimistklubb

Tillitsvalgte i perioden 01.10.2019- 30.09.2020

Styret:                                                                                                                                              

President                 Anne Aarseth                                                             

Visepresident           Kari Johanne Samuelsen                                           

Kasserer                   Vigdis Rønnestad                                                      

Sekretær                  Wenche Engebretsen                                                

Styremedlem            Hanne Holm                                                                

Suppleant 1             Anne Røberg                                                              

Suppleant 2             Lill Horg Meinich                                                          

Representanter til Norgesunionens representantskapsmøte                                                 

For styret                 Anne Aarseth                                                            

For medlemmene      Anne Røberg                                                                                                                     

Programkomite                                                                                                                                     

PA Kari Fossum                                                                  

APA Bodil Søgaard                                                                                           

INF/Nettansvarlig                                                                                  

Tove B. Thingstad Bollingmo                                                                    

Wenche Engebretsen