Tillitskvinner 01.01.2024- 31.12-2024

Klubbens mailadresse er: oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no

 

Oslo - Nordstrand  Soroptimistklubb

Tillitsvalgte i 2024

Styret:                                                                                                                                              

President                 Anne Røberg                                                            

Visepresident           Vigdis Rønnestad                                         

Kasserer                  Anne Aarseth                                                     

Sekretær                 Kari Fossum                                                                                                                      

Suppleant 1             Tove Bollingmo                                                            

Suppleant 2             Torill Syvertsen                                                        

Representanter til Norgesunionens representantskapsmøte                                                 

For styret                 Anne Røberg                                                          

For medlemmene      Ailin Berg

Suppleant 1 Tine Baugstø

Suppleant 2 Kari-Johanne Samuelsen

Suppleant 3 Torill Syvertsen                                                                                                                     

Programkomite                                                                                                                                     

PA    Kari Fossum                                                                  

APA  Ailin Berg  

APA, assisterende programansvarlig Agneta Gulseth                                                                                      

INF/Nettkomite                                                                                 

Tove B. Thingstad Bollingmo                                                                    

Wenche Engebretsen   

Hilde Ballangrud   

Kontaktadresse oslo.nordstrand@soroptimistnorway.no