Lover og vedtekter

Her finner du som medlem lover og vedtekter for Norgesunionen og alle klubbene i Norge. Medlemmer må logge seg inn på klubbens hjemmeområde , med brukernavn og passord

Lover, vedtekter og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen