Lover og vedtekter

Her finner du lover og vedtekter for Norgesunionen og alle klubbene i Norge

Lover, vedtekter og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen