8.mars-møte 2014

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb arrangerte i år det tradisjonelle 8.mars-møte for klubbene i Asker, Bærum, Follo, Oslo og Romerike/Lillestrøm.

Årets tema var Menneskehandel.

Bilde av dansegruppe. 

bilder 8.mars 2014