Zambia-prosjektet

Zambia-prosjektet er en hjelp til utdanning av foreldreløse jenter i LUSAKA. Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb kom inn i prosjektet i 2010.

Dette er ett av klubbens egne prosjekter som vi startet opp i 2010. Vi er en del av en større norsk støttegruppe (SG-Norway) som har vært involvert i dette prosjektet i over 10 år. Samarbeidspartneren i Zambia var inntil høsten 2012 barnehjemmet «Home of Joy» (HOJ)- et barnehjem for foreldreløse jenter som i tillegg var misbrukte av omsorgspersoner.  HOJ var bygget av NORAD og drevet av indiske nonner gjennom en zambesisk stiftelse. Siden oppstarten i 2001 har ca 55 jenter fått en ny start på livet. Jentene var mellom 3 og 6 år ved oppstart.

Det viste seg at HOJ ikke kunne ta seg av jentene etter fylte 16 år (fra 10. klassetrinn).  Den norske støttegruppen har derfor bestemt at all hjelp fra 2012 skal gå til jentene fra 16-19 år, slik at de skal kunne ta eksamen i videregående skole eller en praktisk rettet yrkesutdanning. For tiden er det 17 jenter i denne gruppen og Oslo-Nordstrand S-klubb har påtatt seg å støtte 4 navngitte unge piker. SG-Norway opprettet  et samarbeid med “The Young Women’s Christian Association” (YWCA-LUSAKA= KFUK), som har god erfaring med støtte til større jenter. I dag er de fleste større jentene under utdanning (videregående skoler) og bor i internat. Målet er at alle jentene skal ha fått en utdanning, praktisk eller teoretisk, før prosjektet slipper tak i dem. Ved siden av skolen gir YWCA jentene sosial trening og praksis for senere å kunne mestre livet sitt.  Etter videregående skole finnes det godt med stipendier i Zambia for videre utdanning.

Vårt prosjekt skal evalueres i 2014. Dette samarbeidet har vært til nytte og glede for begge parter. Vi har fått muligheten til å sette oss bedre inn i forholdene i et afrikansk land og knytte kontakt med  4 unge jenter og jentene har fått mulighet til videre skolegang og økte muligheter for jobb eller senere studier.