Kunstlotteri

Inntektene fra kunstlotteriet gikk i sin helhet til finansiering av klubbens egne prosjekter

I 2012 arrangerte klubben et kunstlotteri hvor inntekten gikk til drift av våre egne prosjekter. Gevinsten var en mannsfigur støpt i lys sement laget av billedhugger og grafiker Nina Due. Lodder ble solgt på diverse møter, på Norges Unionens representantskapsmøte, blant venner og i nærmiljøet. Pris pr. lodd var kr 50,- og vi hadde tillatelse til å selge 400 lodd. Det ble laget flotte plakater og loddsalg- innsatsen var stor blant medlemmene.  

Netto inntekt av loddsalget var ca kr 15000 – penger som kommer meget godt med til drift av våre prosjekter.

Skulptur laget av Nina Due

 Skulptur Av Nina Due (1)