8. mars møte 2015

8. mars møtet er et fellesmøte for klubbene i Oslo, Bærum, Asker, Romerike og Follo. Møtet arrangeres hvert år i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.

I år var det Oslo Soroptimistklubb som arrangerte møtet i Eldorado Bokhandel. Temaet var "Svigermor i folklore og populærkultur", foredrag av 1. konservator ved Norsk Folkemuseum Gjertrud Sæter. Hun er den eneste i Norden som har tatt doktorgrad på dette emnet.

Det kulturelle innslaget var TRILL a capella sanggruppe. Gruppen besto av 12 unge jenter og de fremførte tre sanger. 

 

                             Svigermorvits   

 Les mer om "svigermortrusselen" i Aftenpostens kronikk av Gjertrud Sæter