Rosa prosjektet

ROSA står for: Re-etablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse. ROSA-prosjektet administreres gjennom ROSA-senteret som er underlagt Justisdepartementet. Senteret ble åpnet 1. januar 2005. Senteret tar seg av prostituerte som er offer for menneskehandel og som er villige til å vitne mot sine bakmenn og derigjennom bli tatt inn på Krisesenteret. Her får kvinnene innvilget beskyttelse i Norge, for kortere eller lengre tid. Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb har siden 2007 vært engasjert i ROSAsenteret. Klubben leverer gratis bager med nødvendig toalettutstyr, litt undertøy, håndklær etc. til kvinnene. Bagene er merket Soroptimist International «from women to women» Kvinnene som kommer til ROSA-senteret har ofte ingenting og de blir glade for å motta noen personlige nødvendige artikler i starten av sitt opphold på Krisesenteret. Senteret dekker ikke noe slikt personlig utstyr. I tillegg har klubben gitt en julegave på ca kr 5000, som kvinnene har valgt å bruke til innkjøp av IT-utstyr, og til utflukter.

 

 En Fornøyd Pakkegjeng

 

Historien om en bag med toalettartikler, som hjelper kvinner som har opplevd prostitusjon og menneskehandel.

I 2014 jobber Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb fortsatt med Rosa-prosjekt, som de fikk Norgesunionens prosjektpris for i 2010.

IMG_6957 

Medlemmer i Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb viser stolt frem sitt diplom de fikk for  sitt intiativ og store  innsats med Rosaprosjektet.