Kvinner og utdanning - ny mulighet til å synliggjøre soroptimistene !

Soroptimistene i Norge, er nå medlem av studieforbundet Folkeuniversitetet. Norgesunionen har vært registrert som studieorganisasjon, siden januar 2015. Etter snart et år som medlem i studieforbundet, må vi bli mer aktive med å registrere alle soroptimistenes prosjekter, planleggingsarbeid og skolering av voksne, som studiearbeid. Unionen har oppnevnt 3 studieledere, som godkjenner kurs, studieringer og opplæringsprogram, arrangert av klubber eller unionen. Klubber som holder godkjente kurs og studieringer, som varer minst 8 timer totalt, får utbetalt en statstøtte på ca 100 kr pr time. Voksenopplæring i form av studiearbeid, kan være en inntektskilde for klubbene og en synliggjøring av deres arbeid.

Voksenopplæring dreier seg om læring for livet.

Vofo - Voksenopplæringsforbundet  har 15 godkjente studieforbund som medlemmer.

Folkeuniversitet er en av de 15.

Soroptimistene hører nå til Folkeuniversitetet

Soroptimistene går primært inn for livslang læring av kvinner.

 

Ved å fremme voksnes læring , vil vi bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap.

Unionen , i likhet med klubbene, kan drive kurs.

Klubbene vil være de som forventes å drive mest kursvirksomhet. 

Det kan være ulike typer kurs f.eks.:

1. ORGANISASJONSOPPLÆRING :

 opplæring i frivillig arbeid og drift av klubbene, mediekurs, prosjektkurs etc.

2. AKTIVISERINGSKURS :

Håndarbeids- og fritidskurs som f. eks bridge, søm, matkurs, teatergruppe, lesesirkel etc.

3. MENTOR OPPLÆRING . Unionen  har her utarbeidet studieplan som opp til flere klubber alt bruker

4. MØTE MED VÅRE NYE LANDSMENN: Opplæring i det å være samtalepartner, men også samtalegrupper , erfaringsutveksling , kulturutveksling  og norsktrening. Lage språkkafe.

 

Alle klubber sender unionens studieleder en studieplan , når de planlegger voksenopplæring.

En studieplan kan være basis for mange kurs,

Studieleder vil registrere og godkjenne studieplanen før kurset begynner

Studieleder når du på mail til studieleder@soroptimistnorway.no. Her kommer du I kontakt med unionens 3 studieleder : Tove Bollingmo fra Oslo_Nordstrand,  Conny Chharman fra Stavanger og Ågot Alnes Orvik fra Molde.

 

Generelle krav til studiearbeid

Voksenopplæringsloven krever:

 • minst 8 timer (det legges inn 15 minutters pause per time)
 • ingen øvre grense for antall timer
 • kurset skal følge en godkjent studieplan
 • ingen krav til nedre eller øvre deltakerantall (Bør være minst 3 deltagere)
 • nedre aldersgrense er 14 år
 • kurstilbudet skal være åpent for alle
 • kursene skal være bekjentgjort på en eller annen måte
 • deltakerne må ha deltatt på minst 75% av timene
 • deltakerne skal ha dokumentasjon (kursbevis) om de ønsker
 •  

Hvorfor skal vi ha studiearbeid?

Fordi det er

 • morsomt
 • engasjerer medlemmene
 • gir økt aktivitet
 • er en ”vitamininnsprøytning” for klubben
 • gir økt medlemsvekst
 • er utgangspunkt for samarbeid med andre
 • stimulerer til å møte nye målgrupper
 • gir klubben ekstra inntekter
 • er en viktig arena for organisasjonsutvikling
 •  

Styret og studieleders oppgaver

 • Det styret som har ansvaret for å ivareta klubbens studieaktiviteter.
 • Det er ikke et krav at det skal velges en studieleder, men det er en stor fordel om laget velger en studieleder.
 • Styret kan også oppnevne en arbeidsgruppe. Lagene kan opprette et eget studieutvalg der studieleder sitter som leder av utvalget sammen med to frivillige.
 •  

Å planlegge kurs

 • Planlegg gjerne for et halvår om gangen
 • Hva slags aktiviteter ønsker medlemmene?
 • Hvilke tema synes styret det er viktig å satse på?
 • Hvilke målgrupper vil dere nå?
 • Stikkord: mangfold og skreddersøm!
 • Lag en studieplan som kan brukes for flere kurs.
 • Få studieplanen godkjent.
 • Husk å melde inn studieplan og kurs til unionens studieleder.

 

Å rapportere et kurs

 • Sørg for at all nødvendig rapportering kommer inn til Unionen, slik at soroptimistenes studieaktiviteter blir registrert hos Folkeuniversitetet. Kontakt studieleder@soroptimistnorway.no  for hjelp

 

 • Gi et referat om kurset, på klubbmøtet. Hold styret informert. Bruk klubbens hjemmeside og lokalavisen og skriv om kurset.                        

 – kanskje andre får lyst til å være med neste gang?!

 

Gratis bruk av undervisningslokaler

 • Loven sier at kurs som får statsstøtte til studiearbeid kan bruke offentlige undervisningslokaler ... GRATIS!
 • Vi skal ikke betale for:
  • –  lokaler
  • –  lys
  • –  varme
  • –  renhold
  • –  tilsyn og bruk av utstyr

 

Kort oppsummert:
Hva er det viktigste med studiearbeid?

Det er en positiv, morsom, spennende og inkluderende klubbaktivitet,

som kommer den enkelte, klubben og lokalbefolkningen til gode!

Studiearbeid synliggjør soroptimistenes arbeid.